Skjoldbryde

Skjoldbryde

Brug denne evne ved at sige ”Skjoldbryde”, når du rammer en anden persons skjold, denne skal tage skjoldet om på ryggen, eller af, og det må ikke tages på før efter (10/20/30) sekunder. Du mister 1 liv af denne evne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License