Sidste ord

Sidste ord

Når du dør, kan du ikke angribe længere, men i stedet for at falde om og dø, må du snakke i et halvt minut efter du ellers ville have været død, du må også gå i (0/5/10) sekunder.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License