Hvad Er Der På Siden

her står der links til de forskellige rollespils-relaterede ting.

Et nyt system, der ikke bliver brugt:
Magi
De Magier der bliver brugt, Her skal man vælge magi!
alle Evner og deres omkostninger, Du har 25 point.
Forum for all your needs!
Historie i rollespillet <=== bør læses, hvis man vil forstå meget af rollespillet
Guder i rollespillet
Profiler i rollespillet
billeder hvis man vil se de uploadede billeder, eller uploade nogen, så er det her!!!
Mimmoth hunt! hvis man læser girlgenius, så er dette her skægt XD

Hvis du vil finde noget andet :)

Search is temporarily unavailable, we are working to bring it online!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License