Guder
Eerum (+19)' +18' +17' +16' +15' +14' +13' +12'Insetterum (+11)' +10' +9'Ellrum (+8)' +7' +6' +5' +4'Inkrum (+3)' +2' +1'Artemis (0)' -1' -2' -3'Eihat (-4)' -5' -6'Freyhat (-7)' -8' -9' -10' -11' -12'Vollhat (-13)' -14' -15' -16' -17' -18'Wolin (-19)

Dette er gude "Godheds-o-meteret" jo længere til venstre, jo godere, og så til højre, ondskab. Artemis er midter-guden.

Listet op fra midten af:

Artemis (tvekønnet, optræder oftest som hunkøn)

Artemis er gud for Jagt, balance og natur.
Kampstil: Bue
Modifs:
+1 Jagtpoint
+5 livstræsstyrke
Be:
Artemis' velsignelse (Når du har bedt, skader dine pile +2 de næste 7 skud. hvis du rammer ved siden af, tæller det stadig som et skud.)

Inkrum (hankøn)

Inkrum er gud for Jord, sten og retfærdighed.
Kampstil: kølle/hammer/morgenstjerne
Modifs:
+1 smedepoint
+1 hp
Be:
Retfærdighed (1 gang om dagen. når du har bedt, kan du 1 gang, når du dør, genopstå med 2 liv, og dine slag skader +1 så længe du har en morgenstjerne, kølle eller hammer. du dør 1 minut efter denne evne bliver brugt.

Eihat (hankøn)

Eihat er gud for Beskyttelse, ufølsomhed og modstand
Kampstil: sværd og skjold.
modifs:
+1 hårdhudet (evne)
+1 Sidste ord
Be:
Udødelig hånd (1 gang om dagen, efter du har bedt, kan du røre ved en person, der så er udødelig, så længe du holder på denne person. holder op når du dør, eller efter 10 minutter.)

Freyhat (hunkøn)

Freyhat er gudinde for Ild, elementarer og ødelæggelse
Kampstil: Elementarmagi
Modifs:
Lavaelementar (magi)
-1 mana omkostning på elementar-magier der koster 3 eller mere.
Be:
Elementar-fortryllelse (alle dine elementarer koster +1 at påkalde, men de får +3 liv, og +1 skade til alt, så længe de kan skade med noget. magi tæller.)

Ellrum (hunkøn)

Ellrum er gudinde for renhed, åndelighed og tid
Kampstil: magi
Modifs:
+1 urtekundskabspoint
+1 magi, når magisk cirkel vælges
Be:
Regenererer mana, alt efter hvor meget du beder.

Insetterum (hunkøn)

Gudinde for arbejde, held og vilje.
Kampstil: 1 håndsvåben
modifs:
+1 point til urtekundskab/skovhugger/minearbejde/jagt. skal vælges med det samme.
+1 stålvilje (evne
Be:
Prøv dit held (en tilfældig ting sker, jo mere du ber, jo bedre ting.)

vollhat (hunkøn)

Gudinde for krig, underverdenen og våben
Kampstil: alle våben, ingen magi og skjolde.
modifs:
+1 til skade med 2-håndsvåben /våbnet i højre hånd (venstre hvis du er venstrehåndet)
Kan ikke bruge skjold
kan ikke få magisk cirkel, brugemagicirkel, specialmagicirkel eller maginavn.
Be:
Krigsvanvid (efter du har bedt, kan du 1 gang om dagen, vælge at få krigsvanvid i 5 minutter. du kan tåle at komme ned på -3 liv, men ved -4, så dør du. hvis du bruger 2 våben, skader det venstre +1, i hele denne periode, skal du angribe alle der er dine fjender eller som du virkeligt ikke kan lide, hvis du har stålvilje, behøver du det ikke.)

Wolin (hankøn)

Gud for død, ødelæggelse og mørke
Kampstil: Nekromanti-magi
Modif:
Dødehæver elementar (magi)
+2 mana
Be:
Wolins velsignelse (koster 3 livstræsstyrke, giver 1 person wolins velsignelse, når denne person dør, vil han rejse sig igen, som en zombie under din kontrol. 3 hp, varer 15 minutter.)

Eerum (hankøn)

Godhedens, visdommens og styrkens gud.
Kampstil: hellig magi, hammer, sværd, skjold.
Modifs:
+1 hp, +1 mana
+1 minearbejderpoint/Alkymipoint/kokkepoint
Be:
Eerums velsignelse (alle dine helingsmagier heler også 1 mana på målet (ikke dig selv!). varer ½ time, 1 gang om dagen)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License